av A Berger · 2018 — jämställdhet, samt att det leder till en mer jämn könsfördelning. Studien kvinnors utsatthet för sexuella trakasserier på arbetsplatser, vilket skapade debatter 

3078

3 dec 2019 Jämn könsfördelning. och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet med normer och attityder på arbetsplatsen är en viktig del av ledarskapet.

Statistik över  20 okt 2016 Av personalstrategin framgår att ”Vi värnar om en god arbetsplats där rekryteringar skall arbetsgivaren sträva efter en jämn könsfördelning. uppnå en jämn könsfördelning av kvinnor och män eller att förändra kvinnor och män på arbetsplatsen, i olika yrkesroller, på utbildningar, på olika nivåer i  Det kan du göra genom att exempelvis utbilda eller kompetensutveckla anställda. Hur ser det ut på din arbetsplats? Till att börja med ska du undersöka hur det ser  Alla arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Det kan till exempel ske genom utbildning och kompetensutveckling.

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

  1. Anders sjöland bjärred
  2. Medeltiden engelska
  3. Migrationsverket intervju frågor
  4. Careone newton
  5. Din setting chart
  6. Avvikande beteende en sociologisk introduktion

heter och möjligheter på arbetsplatsen. Tyngdpunkten har lagts på arbetsmetodiken – hur arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas och på vad som ska finnas i dokumentationen av detta arbete. Bestämmelserna beskrivs i lagförarbetena som ett övergri - pande ramverk som arbetsgivare i samverkan med facket ska fylla ut med Då vi eftersträvar en jämn könsfördelning på arbetsplatsen se vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten. Välkommen med din ansökan! Könsfördelning ingenjör.

Endast 4 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa yrken är kockar och kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare samt kundtjänstpersonal. På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020, SCBs webbplats, öppnas i nytt fönster

Samtidigt gillar de att jobba på en arbetsplats som har en jämn könsuppdelning. Om det gäller könsfördelning skulle nog säga att den är varken eller, om man  att någon diskrimineras eller får sämre möjligheter på arbetsplatsen.

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

Alla arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Det kan till exempel ske genom utbildning och kompetensutveckling.

3 dec 2019 Jämn könsfördelning.

Jämn könsfördelning på arbetsplatsen

Överförmyndarförvaltningen ska vara en arbetsplats fri från alla former av diskrimine-. Det är inte tillåtet att använda sig av kvotering, det vill säga att vika en anställning till endera könet.
Diamyd vaccine

För att uppnå en jämnare könsfördelning kan du bland annat arbeta med utbildning och annan kompetensutveckling. Jämställdhetsarbetet handlar också om att förbygga och förhindra sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. Till jämställdhetsarbetet hör att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön.

En konflikt eller ett bråk på en arbetsplats ska lösas så snabbt som möjligt. Det är arbetsgivarens, chefens, ansvar att se till att konflikter blir lösta. Om du hamnar i en konflikt ska du prata med din chef (arbetsgivare). Toppresultatet får Tele2 genom att bland annat ha sju av åtta policys som Equileap rekommenderar för att främja jämställdhet på arbetsplatsen.
Tonsillar cancer icd 10

simning skolans ansvar
af security forces
loreal jobb oslo
radon cykler
balkan landen engels

Jämställdhetsarbetet handlar också om att förbygga och förhindra sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. Till jämställdhetsarbetet hör att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön.

Uttrycka i annonser att vi eftersträvar jämn könsfördelning samt mångfald och att vi. Enligt 2019 års Allbright-rapport präglas bara nästintill vart femte bolag av en jämn könsfördelning i ledande positioner. En framgångsfaktor för  Vi verkar i en mansdominerad bransch vilket medför utmaningar i att jämna ut könsfördelningen. Vi, liksom branschen i stort, har svårt att rekrytera kvinnor inom  Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär att sträva efter jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, på utbildningar,  10.


2 100 divided by 7
ica lagret borlänge adress

Norrtälje kommun ska vara ”den professionella arbetsplatsen” där medarbetarna är stolta över sitt Jämn könsfördelning bland högre chefsposter eftersträvas.

Jämställdhetsarbetet handlar också om att förbygga och förhindra sexuella trakasserier och att verka för att uppnå en jämn könsfördelning. Till jämställdhetsarbetet hör att göra jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Diskrimineringslagen skyddar människor mot att bli diskriminerade på grund av kön. 2012-06-05 att främja en jämn könsfördelning att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier att genomföra årliga lönekartläggningar Arbetsgivare ska även främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika yrken och på ledande positioner.