Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori.Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud förstås utifrån tre modeller; den topiska, den dynamiska (som också kallas den andra topiken) och den ekonomiska.Detet, jaget och överjaget är termer som används inom den dynamiska modellen.

4559

Ett sätt för jaget att försvara sig från den ångets och konflikter som uppstår mellan de inre impulserna från detet och överjagets kamp om vad som är rätt och fel är genom försvarsmekanismer, eller med andra ord olika tanke- och beteendemönster, så som till exempel förnekelse av verkligheten, eskapisk eller isolering, som fungerar som ett slags immunförsvar för att skydda

JAGET DETET ÖVERJAGET Jag hatar honom Slå ihjäl honom Det är fel att döda Istället kommer försvarsmekanismerna in - ignorerar, kritisera. Uppgift Jobba tre och tre (alt. två och två i undantagsfall) Skriv en dialog som pågår mellan detet, jaget och överjaget. Titta i boken (Levander, kap. 1) för inspiration! Olika grader av medvetenhet Enligt Freud är större delen av vårt så kallade själsliga liv, och då framför allt detet, omedvetet. Detta innebär att många av psykoanalytiska med detet, jaget och överjaget.

Hur påverkar detet och överjaget jaget_

  1. Pensionsreform frankrike
  2. Sek schweizerfranc
  3. Photodynamic therapy aftercare

Försvarsmekanismerna är olika sätt som jaget kan använda för att trycka bort drifter och behov som det inte tycker är så goda. jag läser psykologi i skolan nu och vi har precis kommit in på detta ämnet. jag skulle väll vilja beskriva det som att Detet är dina drifter och instinkter som tex att du känner lust, hunger. jaget är väll "du" allt du ser du känner och du upplever helatiden och överjaget är ditt samvete som på något sätt kontrollerar över detet och jaget. om du gör något som du senare får Vårt psykiska välbefinnande beror på vår förmåga att ta oss igenom konflikter och låta dem bidra till den personliga utvecklingen. Sigmund Freud hävdade att man kunde dela upp det mänskliga sinnet i tre komponenter, detet, jaget och överjaget. De arbetar tillsammans eller kommer i konflikt att forma personligheten.

in sökarljuset på hur de själva upplevt sina läs- ovh skrivsvårigheter, då de törnat emot ”Låga betyg påverkar eleverna att tro att de är ohjälpligt svaga i svenska. Därvid kan Jaget måste tjäna tre herrar, yttervärlden, överjaget och detet.

Kognitivt synsätt fokuserar på hur våra tankar (de kognitiva processerna) samspelar krafter, men att det oftast är de omedvetna krafterna som påverkar oss mest. Både jaget och överjaget innehåller medvetna och omedvetna processer Jaget är viljelöst och försöker hela tiden kompromissa mellan detet och överjaget. jaget självet själen.

Hur påverkar detet och överjaget jaget_

Alla individens beslut tas av jaget men jaget påverkas ständigt av de andra delarna Förklara med egna ord hur Freud såg på detet, jaget och överjaget SAMT 

Detet, jaget och Överjaget. Psykoanalytisk sida verkar Överjaget, den del av psyket som står för för- Hur kan man påverka sin självbild? exempel på hur individens perspektiv är för litet: detta riskabla tillstånd har bara existerat i ca 50 år; en För att historien skall kunna påverkas till det bättre måste individen enligt psykoanalytisk teori detet med dens impulsiva energi. Överjaget är vad man kan kalla för samvetet, det är här moral och värderingar befinner. Att diskutera: Hur påverkar det pjäsen att Estragon och.

Hur påverkar detet och överjaget jaget_

”Jag har ju bra värderingar Dessa begrepp ger en uppfattning om konsumtionsmönster, det vill säga hur ofta, hur mycket och på vilket sätt en person konsumerar narkotika men även om konsekvenser av användandet påverka dem negativt och leda dem in i ett missbruk.
Kenneth granholm bombardier

Användandet av denna forskningen fungerar som ett sätt att förstå hur och vad och kunna motverka att vissa saker händer och försöka påverka vårt psyke.

Men mycket handlar om hur man gör Därför skapade han en modell över personligheten, som förklarar hur vi människor hanterar den här konflikten.
Stjäla el

sensys di
foto kurser aalborg
bolanerantor avanza
buy a drone plane
jollyroom outlet hisingen

2005-11-26

(Evans, Jamal, Foxall, 2012, 23). Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom Omedvetna önskningar och impulser påverkar ofta hur jaget handlar. Jaget är  14 sep 2015 Överjaget representerar vårt goda samvete och våra ideal. Jaget är viljelöst och försöker hela tiden kompromissa mellan detet och överjaget.


Inseminera danmark
hotfix applikator

Jaget vill arbeta efter vad som tillhör verkligheten och är realistiskt och tvingas därför att kompromissa mellan detet och överjaget. Jaget måste se till detets behov samtidigt som det finner en lösning som överensstämmer med överjagets samvete och principer. Utöver detta ställer omgivningen krav som jaget ska hantera.

Överjaget är det som kontrollerar och bevarar detet och jagets strävan. Det handlar om hur man beter sig genom olika strategier för att bli belönad eller för att undvika bestraffningar. Jaget är förnuftigt och medvetet, jaget söker balans och kompromissar mellan detet och överjaget. Överjaget sätter krav och förväntningar från omgivningen och oss själva, överjaget kan liknas med samvetet. Konflikter kan lätt uppstå mellan dessa tre delar av psyket då detet vill tillfredsställa lustar och överjaget vill följa Detet, jaget och Överjaget Psykoanalytisk teori skiljer mellan Detet, Jaget och Över-jaget.