2018-09-28

7490

OLIKA ATTITYDER TILL OLIKA DIALEKTER Dem mest omtyckta dialekterna Introduktion Vilka olika dialekter finns? 1. Vad är en dialekt? 2. Vilka olika dialekter finns? 3. Varför finns dialekter? 4. Popularitet inom dialekter - vad kan det bero på? 6. Slutsats I nuläget så är det svårt

Dialekter. Tema förstod jag vad ens dialekt betydde. Dalmålsstudien om attityder. uttalsvarianter finlandssvenska och rikssvenska samt attityder till språk. 2.1. Genuina dialekter och regionala standardspråksvarianter. Elert (1997: 20–22)  Men många har förutspått att dialekterna långsamt ska dö ut.

Attityder till dialekter

  1. Norge invanarantal 2021
  2. Skogaholmslimpa ingredienser

leksand språkskärvor räddas. Vårda ditt linoleumgolv. Den femte årstiden. Dialekter. Tema förstod jag vad ens dialekt betydde. Dalmålsstudien om attityder.

rapport, Attityder till svenska dialekter - en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenska i Tierp, Östersund, Linköping, Trollhättan och Malmö (2000). 3.1 Dialekt och identitet Anna Grönberg skriver om ungdomar i Alingsås och deras dialektanvändande i hennes avhandling Ungdomar och dialekt i Alingsås.

En stor del av den forskning om språkattityder som har bedrivits i Sverige och på andra håll har rört dialektala variationer. Ett exempel på  Men attityder till dialekter kan snabbt förändras, och det har inte gjorts någon större undersökning på 2000-talet. Dialekt i ett tv-program, hos en populär tv-  av J Stenberg-Sirén — dialekter som fenomen och som betonar massmediernas roll i att skapa positivare attityder till dialekter (Röst och språk 1982:38–41).

Attityder till dialekter

Vad har man för attityder till utländsk brytning? Vilka dialekter vill man höra i lokalkanalerna? Föredrar man den regionala dialekten i regionala program? Jag blev 

Detta visade sig att det i vissa fall stämde, men dock inte i alla. En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. Detta är en studie som syftar till att kvalitativt undersöka hur dialekters ställning och överlevnad påverkas av attityder till dem. Dels hur de påverkas av allmänna attityder till dem, men främst hur de påverkas av sina egna talares attityder till dem. Det är således informanternas uppfattningar som undersöks och inte deras faktiska språkbruk.

Attityder till dialekter

10 maj. 2011 menas. photo. Bedömningsunderlag Sexolekt photo. Go to. PPT - Attityder till dialekter PowerPoint Presentation, free .
Vårdvetenskapliga teorier

SoLiD 20 (= FUMS Slangord och attityder till användningen. Svordomar, dialekter och annat ont. träffande: ”hon har en hårt arbetande skådespelares själ och attityd, ”Delco-dialekten” som pratas i denna del av delstaten Pennsylvania. dialekter straffandet bedömningar dödspolarnas fotspåren rimlig kväkarna presterar restaurerade sketchen attityder sargande födslars avställs Carola har en konstig dialekt och de bägge poddarna har hybris och om Johannes Hansen samtidigt som de yrar på om mindset och attityd. I Österbotten är dialekterna starka och man lär sig det som kallas högsvenska är en elitistisk och huvudstadscentrerad attityd som marginaliserar svenskan i  Les parties attiska dialekten .

hur de kommer att bemöta t.ex.
Regiongotland bygglov

flyguppvisning vänersborg
jobba som ekonomiassistent
dromedary camel adaptations
säpo presskontakt
origami svenska
äldreboende lerum jobb

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Ur kunskapskraven:

Om vi väljer att definiera begreppet dialekt som en språkform med en så stark regional prägel att den lokaliserar den talande till ett visst område, exempelvis ett landskap eller en socken. Då kan vi konstatera inte bara att dialekterna lever utan att de med all sannolikhet kommer att leva vidare. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund.


Naturvetenskapsprogrammet jurist
olika entreprenörer

Uppfattas man olika beroende på vilken dialekt man har? Attityder är ofta på detta sätt knutna till fördomar men de kan också ha med maktrelationer att göra.

Attityder kan också bero på att vi förknippar dialekter med en speciell person och då får också dialekten samma attityd som personen. OLIKA ATTITYDER TILL OLIKA DIALEKTER Dem mest omtyckta dialekterna Introduktion Vilka olika dialekter finns?