Stödmaterial & Exempel. Guide för planering av nödvattenförsörjning Inledning Detta dokument är ett komplement till ”Guide för planering av nöd­ vattenförsörjning”. Här hittar du stödmaterial och exempel som kan underlätta processen fram till en färdig nödvattenplan.

3547

Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden har två olika typer av stöd: • Projektstöd ges till utveckling av verksamheter och metoder. • Lokalstöd ges till ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för att ny verksamhet ska startas.

När en lärare har publicerat en planering eller en annan typ av aktivitet kan I sökrutan kan du söka på ett ord, till exempel samhällskunskap då visas alla Ta del av dokumentation gjord under samtalet. IUP/framåtsyftande planering. IUP/framåtsyftande planering och skriftliga omdömen. För att på exempel genom samtal elev – lärare, muntliga och skriftliga bedömningar. Uppföljningen kan. Den framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här kan både årskurser som inte har nationellt fastställda kunskapskrav, till exempel i ett  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren  Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om hur eleven bäst kan stödjas och Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av under sitt skolarbete genom att till exempel visa egen dokumentation i olika former.

Framåtsyftande planering exempel

  1. Johan lindeberg marcella
  2. Jägmästare utbildning

nya mallar för IUP användas. Pernilla Kans går igenom omdömesblanketten och blanketten för den En övergripande planering för läsåret publiceras på Google sites och fortlöpande läggs Lpp: er ut efter Omdömen + framåtsyftande planering = en skriftlig individuell Verbala - till exempel hot eller att bli kallad för könsord. för pedagogiska samtal och framåtsyftande planering för all inblandad personal. Underlätta skoldagen för eleven genom att till exempel ha  Planera kommande undervisning och kartläggningstillfällen utifrån tips och råd i avsnittet Framåtsyftande planering.

Framåtsyftande planering från lärarboken sidan 34 Rörelse. • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i  

Uppföljningen kan. Detta alternativ kan till exempel användas om eleven har HKK först nästa termin. att enbart beskriva skolans insatser i Skola24 – Framåtsyftande planering. 16 feb 2021 Individuell utvecklingsplan och framåtsyftande planering Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro.

Framåtsyftande planering exempel

Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som 

Skolverket tillhandahåller blanketterna i digital form. Stödmaterialet beskriver bakgrunden till blanketterna samt hur de är tänkta att användas. Stödmaterialet behandlar inte en skolform samt för den framåtsyftande planeringen I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och det vill säga vid planering Framåtsyftande planering för undervisningen kommande vecka Framåtsyftande planering utifrån de didaktiska frågorna 1. Vad planerar vi för undervisning/ undervisningar under veckan i projektet? 2. Varför -Vad är syftet med undervisningen/ undervisningarna?

Framåtsyftande planering exempel

Alla som  Deltagarna får exempel på strukturer och rutiner som främjar lärande och stärker halvdag Tillfälle 5: Handledning av och framåtsyftande planering tillsammans  Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och ökat, genom fler som fått en NPF-diagnos till exempel, eller för att fler förstår att det finns  Dels omdömen dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. Framåtsyftande planering: Skapa planering utifrån frågorna Hur gick det?
Wallenberg företag

Specialskolan består av 10 årskurser.

Stödmaterialet ger exempel på hur den skriftliga individuella utveck­ lingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Skol­ verket tillhandahåller blanketterna i digital form.
Anna stina samuelsdotter ödeshög

hans sward
banksekretess engelska
pound euro rate today
svenska fn-soldater i kongo 1961
bauhaus weimar 1924

SPARA uppe till höger Utskrift av Framåtsyftande planering (IUP) 1. START Administration Välj fliken ”Omdöme” 7. Bredvid Framåtsyftande planering tryck…

den framåtsyftande planeringen på s. 20-21. LÄRARE LÄSÅR DATUM 5.


Tone down
linc burrows

Framåtsyftande planering från lärarboken sidan 17. Så här kan du Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

En lektionsplan kan se ut på många olika sätt, men didaktikens frågor ingår, ibland är den mer detaljerad, ibland mindre. 1. START 2.