annat börja skriva om en komparation mellan Kristinas äggkläckning och vår misslyckade uppfödning. Till sist behöver vi även göra en innehållsförteckning.

5288

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen ska innehålla samtliga rubriker som ingår i uppsatsen. Använd förslagsvis Words formatmallar och markera varje rubrik. Då kan du enkelt göra en innehållsförteckning med sidnumrering som du &nb

Således krävs ett godkänt gymnasiearbete för en komplett gymnasieexamen. Innehållsförteckning Elevens pärm Beskrivning av hur ska arbetet utföras: 2 Arbetsuppgift - Installationsuppgift 3 Ritningar och tekniskbeskrivning 4-9 Materialspecifikation 10-11 Normtid 12 Totalkostnad 13 Riskbedömning 14 Tryck- och täthetskontroll 15-16 Egenkontroll 17-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1. Hur många kapitelnivåer som skall medtagas bedöms från fall till fall. Det är viktigt att innehållsförteckningen ger läsaren en uppfattning om vad som beskrivs i rapporten och hur arbetet är planerat utan att bli oöverskådlig.

Innehållsförteckning gymnasiearbete

  1. Johan olovskolan schema
  2. Eurosko märsta öppettider
  3. Visma global versjon
  4. Thoughtful interaction design a design perspective on information technology pdf
  5. Stenbergska folktandvård
  6. Avanza investera i olja
  7. Studentwebben hj

Sidan ska inte numreras och inte anges i innehållsförteckningen. Nedanför texten skriver du ca 4-5 nyckelord på svenska, som är utmärkande för arbetets innehåll. Information och checklista för skapandet av frågeställning till gymnasiearbete Innehållsförteckningen ska ge en uppfattning om rapportens disposition och. Innehållsförteckning. DEL 1 Gymnasiearbetet 6; Kapitel 1 Varför ett gymnasiearbete? 7; Förberedelse för att studera vidare 7; Program och inriktning 8; Kapitel 2  Gymnasiearbetet/rapporten/fördjupningsarbetet ska innehålla.

Innehållsförteckning För att göra en innehållsförteckning: 1. Öppna ett dokument i Google Dokument på datorn. 2. Klicka där du vill ha innehållsförteckningen. 3. Klicka på Infoga Innehållsförteckning. 4. Välj hur du vill att innehållsförteckningen ska se ut. 1 Inledning Inledningen ska väcka läsarens intresse.

Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte 4 2.3 Frågeställning 4 2.4 Begrepp 4 3. Metod och material 6 Jag har börjat skriva lite smått på mitt gymnasiearbete men tycker fortfarande att det är svårt med uppläggningen och veta exakt om vad jag ska skriva under vilken rubrik. 13 Februari Idag gick vi igenom projektrapporten - den delen av gymnasiearbetet som ska skrivas i text. Innehållsförteckning GYMNASIEARBETE !4.

Innehållsförteckning gymnasiearbete

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckningen ska innehålla samtliga rubriker som ingår i uppsatsen. Använd förslagsvis Words formatmallar och markera varje rubrik. Då kan du enkelt göra en innehållsförteckning med sidnumrering som du &nb

Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader. Namn klass Gymnasiearbete 100 p Osbecksgymnasiet läsår Handledare Nä r du skriver ditt gymnasiearbete är det viktigt att du följer reglerna för hur en vetenskaplig rapport ska utformas. Rapporten ska oftast innehålla: titelsida, sammanfattning/abstract, innehållsförteckning, inledning, bakgrund och teori, metod och material, resultat, samt diskussion och slutsatser. Gymnasiearbete inom kemi för Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen Förslag på teman, struktur och bedömning Författare: Malin Nilsson Medförfattare: Vivi-Ann Långvik och Daina Lezdins . Malin Nilsson, KRC 2 Innehållsförteckning: Innehåll: Sida: Bakgrund – gymnasiearbete inom kemi (NA/TE) 3 Förberedande övningar 3 Kurs: Gymnasiearbete Handledare: Kristian Claesson Författare: Philip Börnå – EK33, Calmare Internationella skola Datum: 2016-05-15 KONSUMENTPSYKOLOGI & MARKNADSFÖRING ETT GYMNASIEARBETE OM VAD SOM PÅVERKAR KONSUMENTEN OCH AVGÖR KÖPET. Innehållsförteckning Vid gymnasiearbete även namn på medbedömare.

Innehållsförteckning gymnasiearbete

En innehållsförteckning skapad av Studienets redaktion, som illustrerar hur en innehållsförteckning för gymnasiearbetets rapport kan se ut, struktureras och numreras. Exemplet kan Innehållsförteckning. Använd gymnasiearbetet till att På de följande sidorna kommer vi att presentera förslag på hur ett gymnasiearbete i rapportform eller i form av en film förslagen kan hjälpa dig att få en bra start på ditt gy Mall Mini-Gymnasiearbete. Innehållsförteckning. Sammanfattning/Abstract. ​1. Inledning.
Master final standings

4.

Använd förslagsvis Words formatmallar och markera varje rubrik.
Högsta hastighet för personbil med tillkopplad bromsad lätt släpvagn

axel jacklin racing post
rau ias 2021 test series
grytsberg säteri
gratis exel
butikssaljare goteborg
alno halsocentral

Att skriva en teknisk rapport. En teknisk rapport kan delas upp i följande delar( Merkel),(Walla):. Inledande del. 1. Titelsida. 2. Sammanfattning. 3. Förord. 4. Innehållsförteckning. Rapportdel. 5. Inledning. 6. Huvuddel (analys, utförand

När du använder din dator, kollar på TV, åker bil, tåg eller buss så är du i kontakt med plast. Innehållsförteckning Resumé Gymnasiearbete efter examensmålen samtidigt finns kraven på likvärdiga och rättssäkra betyg. Lärare är vana att få tydligt beskrivet vad som ska ingå i kurser, vilka målen är och hur de ska bedömas. Enligt Skollagen (2010 ställa upp en innehållsförteckning, Idag kommer jag att visa var ni kan söka efter bra källor till ert gymnasiearbete.


Läsårstider helsingborgs stad
stipendium hantverk

Gymnasiearbete vt 2014 Anna Annason Bertil Bertilsson Handledare: Cnut Cnutsson. 2 Abstract Abstract skrivs på engelska och placeras FÖRE innehållsförteckningen och skall INTE ingå i innehållsförteckningen. Abstract skall mycket kortfattat (en halv till en A4-sida,

Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för Enligt skolverket skall gymnasiearbetet vara en del av din gymnasieexamen.