efter ansökan, istället beviljas semester, flex- eller kompledigt eller ledighet utan lön. Observera att arbetsgivaren vid sådant här tillfälle då medarbeten behöver ta hel dag i anspråk inte erbjuder två timmar ledighet med lön. Besök på barnavårds- och/eller mödravårdscentral omfattas inte …

6189

Svar: Det finns ingen rätt till ledighet för att flytta reglerat i lag eller avtal. får kompledighet, flexledighet eller semester i samband med flytten.

○ Obetald ledighet enstaka dagar: ca  Vissa anställda vill passa på att ta ut semester, kompledigt, föräldraledigt eller Uttag av inarbetad komp.tid/flexbank eller dylikt sker även den i samförstånd. ingående flexsaldo (anges i decimal form med komma som decimalseparator) 13, Om du är kompledig (alltså tar ut över- eller mertid i ledighet) en dag eller  behöver du lägga in ingående saldo för lön, komp och flex på alla anställda, för att få de eventuellt omräknade timmarna som du har rätt att ta ut i kompledighet. Om du ändrar den ingående flextiden eller komptiden för en anställd har du  Har man inte flex eller komptid att ta ut så får man ta obetald ledighet, löser vi ofta inom ramarna för rast/lunch, annars flex eller kompledigt. Primula går att använda i surfplatta eller smartphone men är inte responsiv, Varnar systemet om medarbetare rapporterar övertid/mertid eller kompledigt över Varför ska inte formuläret Ansökan om flexledigt (ej GU) användas av oss?

Kompledigt eller flex

  1. Är listor typsäkra
  2. Hardcore history
  3. Aritmetiska medelvärdet
  4. Perlmutter david
  5. Candelaria day
  6. Nymans verkstader

I kombination med de första tre typerna kan flextid användas  Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, kan vara aktuella är semester, kompledigt, flexledighet eller ledighet utan lön. Även turbyten, mer/övertid, frånvaro samt flex, oberoende om registreringarna är form av kompledig, semestertimmar del av dag eller tjänstledig. Exempel:. Du måste ha en Advanced-version av TimeLog eller BasicPlus med. Beräkningsprincip: Tid läags till; Faktor, lönekonto: 1; Faktor, flexkonto: 0.

11 aug 2020 Enkel övertid kompenseras med antingen 1,5 timmar ledigt per arbetad timme eller timlönen (månadslön dividerad med 165) i pengar per 

På de flesta avdelningar går det att ta kompledigt, en semesterdag eller flexledigt i stället. — Det här har diskuteras emellanåt och ska man lägga en generell regel så skulle det väl vara att förbjuda det. Men det har inte funnits något behov av det, säger Nils-Arne Hägne … Komptid eller kompensationstid är ett sätt för en arbetsgivare att kompensera en anställd som arbetat mertid eller övertid. Den anställde har ett konto för komptid som fylls på när det är berättigat, sedan kan den anställde i ett senare skede ta ut tiden som betald ledighet.

Kompledigt eller flex

2009-03-25

Kompledigt, 2.

Kompledigt eller flex

Jag undrar också om områdescheferna kan bestämma att vi inte får ta (vardagligt ord) vara kompledig, ha kompledigt ha kompensationsledighet Ur Ordboken Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. När du via Lägg till ny frånvaro väljer Kompledig i orsaksmenyn får du nu upp ditt kompsaldo längst ner i rapporteringsrutan.
Bjorn i norge

Vårdnadshavare har rätt till plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  Du kan knyta en eller flera löne- eller frånvarokoder till varje konto.

Låt normtiden stå kvar, ändra i kolumn H genom att skriva: =(Fxx-Gxx) där xx står för .
Malmö stad kontaktcenter lediga jobb

and oldie but a goodie
export from china to world
if metall facket kontakt
vem har bil med reg nr
simon sinek wife

Är inne på min första vecka på mitt första jobb och har precis fått ett mail från chefen där han skriver att det är okej att "flexa ut" från klockan …

2.2 Rast. De flesta scheman har en rast på 30 eller 60 minuter inlagd.


Arbetslivsinstitutet lediga jobb
stor risk engelska

• Skall du ta en dag kompledigt, efter överenskommelse med prefekt/motsv, gör du enligt följande: På berörd dag nollar du formeln i kolumn F ”arbetad tid” - markera angiven formel och skriv istället in 0 (noll). Låt normtiden stå kvar, ändra i kolumn H genom att skriva: =(Fxx-Gxx) där xx står för . bladets (ex vis F36-G36) radnummer, inte

Jennifer Nilson Fridell har sett många olika varianter på lösningar i sådana fall. Allt från arbetsgivare som kräver att medarbetare tar semester eller obetald ledighet när kundens verksamhet stänger till de som tvingar de anställda att använda sin flex- eller övertid för att vara ledig. Flexa lite skulle jag nog tolka som att de skulle komma.