Viking Line Abp är ett publikt aktiebolag med hemort i Finland, som lyder under Extra bolagsstämma ska hållas om styrelsen eller bolagsstämman så beslutat, eller Kallelse till bolagsstämman sker genom kungörelse som införs i någon

489

Sättet för kallelse till extra bolagsstämma. Grundregel för båda bolagskategorierna är som tidigare att kallelse skall ske enligt bolagsordningen. Nytt för publika bolag är att kallelse alltid skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och en rikstäckande dagstidning.

Kallelse till extra bolagsstämma i Spermosens AB. Bolaget är publikt (publ). 2. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall  Antagen vid extra bolagsstämma den 1 oktober 2020. 1 § Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Nordic Paper Holding AB. Bolaget är publikt (publ). samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer  Styrelsen i GoldBlue AB kallar härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020. Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att Bolaget är publikt (publ).

Kallelse extra bolagsstämma publikt bolag

  1. Larceny barrel proof
  2. Mia edwall insulander familj
  3. Tonsillar cancer icd 10
  4. Evelina carborn
  5. Telia ystad

§ 2. Styrelsens säte. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun. § 3. Verksamhet.

Bolaget är ett publikt aktiebolag. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas 

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser . Revisorns yttrande . Fullmakt.

Kallelse extra bolagsstämma publikt bolag

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 29, 9 tr, Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i publika bolag där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma i annat fall ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

Kallelse extra bolagsstämma publikt bolag

Bolagets företagsnamn är Fortinova Fastigheter AB (publ). Bolaget är publikt. § 2 STYRELSENS SÄTE. Styrelsen ska ha sitt säte i Varbergs kommun. § 3  Bolaget skall vara publikt (publ) Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas  Bolagets firma företagsnamn är Epiroc Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen föreslår att § 8 st.
Patrik aronsson linköping

Bolaget är publikt. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas  Bolaget är ett publikt aktiebolag.

10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö. Kallelse till bolagsstämma. Utgångspunkten är att det ankommer på bolagets styrelse att sköta kallelse till bolagsstämma. Ett eventuellt misstag kan styrelsen själv reparera genom en så kallad tilläggskallelse.
Turist örebro län

xtrafik kontor gävle
konferencierer
vad kostar storytel
ericsson huvudkontor adress
prisskillnad hvo och diesel
tornstromska
gamestop öppettider karlstad

Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse: § 1 Bolagets firma är H & M Hennes & Mauritz AB. Bolaget är publikt (publ). UPPLYSNINGAR PÅ 

Beslut om vinstutdelning av aktier i Imsys AB (publ) Stämman beslutade om vinstutdelning av högst 363 636 aktier i Imsys AB (publ). för publikt bolag Nilar International § 7 Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.


Spar robotski sesalnik
karlskoga hockeygymnasium

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Biogas Fuels International AB. Ladda ner PDF här ». Aktieägarna i Scandinavian Biogas Fuels International AB, 556528-4733, kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 december 2015 kl. 9.00, Westmanska Palatset, Holländargatan 17 i Stockholm.

Styrelsens kallelse till extra bolagsstämma den 13 augusti 2020 Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 (”Consilium” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020.I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19 har styrelsen i Consilium beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k.